МИД - КОНТРОЛ ООД

ЗА НАС

МИД-Контрол ООД гр. Варна е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България за строежи от енергийната инфаструктура – трета група и строежи от трета до пета категория. Удостоверение № III – TV006755. Към фирмата действа Акредитиран орган за контрол от вида “С”, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020

      Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V: Фирмата разполага с екип от квалифицирани инженери и специалисти във всички области на своята дейност, както и бригада от опитни работници с необходимата техника и автомобили  за изпълнение на всяка задача свързана с дейността на фирмата: – Изграждане на електроинсталации за ниско и средно напрежение; – Окабеляване на жилищни, обществени и производствени сгради; – Осветителни инсталации, парково и улично осветление; – Слаботокови инсталации – телефон, интернет, озвучаване, домофони и други; – Изработка и монтаж на разпределителни електрически табла, табла за контрол и управление; – Изработка на заземителни и мълниезащитни инсталации – пасивна или активна; – Ремонтни дейности по електрическите инсталации и разпределителните табла.

      Oрган за контрол и обхват на акредитацията съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020: -  Контрол на електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V:

  •  Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
  •  Защитни прекъсвачи;
  •  Съпротивление на изолация;
  •  Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  •  Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

- Контрол и измерване на физични фактори:

  • Шум в околна среда и шум в помещения на жилищни и обществени сгради;
  • Микроклимат в работна и битова среда;
  • Изкуствено осветление в работна и битова среда;
  •  Вентилационни инсталации;
Електроинсталации до и над 1000V
100%
Контрол на ел. съоръжения до и над 1000V
100%
Физични фактори на работната среда
100%
Камара на строителите
Сертификат 2020г.

Нашият екип

Милен Атанасов Янчев

Управител на фирмата

0899933446

инж. Даниела Рачева Тоскова

Ръководител на органа за контрол

0898776783

инж. Илиян Георгиев Манолов

Технически ръководител и отговорник по качеството

0896458907

"Съвършенството е постигнато не когато няма какво да добавиш, а когато няма какво да отнемеш."

Антоан дьо Сент Екзюпери

Услуги

Орган за контрол от вида C

Орган за контрол от вида C

Kъм "МИД-Кнтрол" ООД действа акредитиран орган за контрол от вида С, със Сертификат за акредитация № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020. За повече информация разгледайте и прочетете тук.

Ел. инсталации
и монтаж

Ел. инсталации
и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изгражда силови осветителни и слаботокови електрически инсталации. Разполагаме с бригада от квалифицирани работници, които съвместно с инженерния и управленски екип, могат да изпълнят всяка задача свързана с изграждането или ремонта им. За повече информация вижте тук.

Ел. табла – изработка и монтаж

Ел. табла – изработка и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изработва, монтира и свързва всякакви ел. табла - разпределителни или табла за автоматизация по поръчка на клиента. За повече информация вижте тук.

Мълниезащита


Мълниезащита


Във връзка с изискванията на Нарвдба №4 за мълниезащита на сгради и открити пространства, "МИД-Контрол" изгражда пасивна и активна мълниезащитни инсталации. За повече подробности разгледайте тук.

Средно напрежение
20kV

Средно напрежение
20kV

Изграждане на БКТП 20 kV, кабелни линии, поддръжка и ремонт на съоръженията. За повече информация вижте тук.

Снего и
ледотопене

Снего и
ледотопене

"МИД-Контрол" доставя и монтира системи за снего и ледотопене. За повече информация разгледайте галерията от снимки и прочетете информативния текст тук.

Къде, какво, как?

За връзка с нас

Контактна информация