МИД - КОНТРОЛ ООД

ЗА НАС

МИД-Контрол ООД гр. Варна е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V.

Към фирмата действа акредитиран орган за контрол от вида “С”, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 и с Обхват на акредитацията:

-  Контрол и измерване на електрически съоръжения до и над 1000V:

  •  Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
  •  Защитни прекъсвачи;
  •  Съпротивление на изолацията;
  •  Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  •  Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

- Контрол и измерване на физични фактори:

  • Шум;
  • Микроклимат;
  • Изкуствено осветление;
  •  Вентилационни инсталации;

- Изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

Фирмата разполага с екип от квалифицирани инженери и специалисти във всички области на своята дейност, както и бригада от опитни работници с необходимите автомобили и техника за изпълнение на всяка задача свързана с дейността на фирмата:

- Изграждане на електроинсталации за ниско и средно напрежение;
- Окабеляване на жилищни, обществени и производствени сгради;
- Осветителни инсталации, парково и улично осветление;
- Слаботокови инсталации – телефон, интернет, озвучаване, домофони и други;
- Изработка и монтаж на разпределителни електрически табла, табла за контрол и управление;
- Изработка на мълниезащитни инсталации – пасивна или активна;
- Ремонтни дейности по електрическите инсталации и разпределителните табла.

Електроинсталации до и над 1000V
100%
Контрол на ел. съоръжения до и над 1000V
100%
Физични фактори на работната среда
100%
Сертификат

Нашият екип

Милен Атанасов Янчев

Управител на фирмата

0899933446

инж. Даниела Рачева Тоскова

Ръководител на органа за контрол

0898776783

инж. Илиян Георгиев Манолов

Технически ръководител и отговорник по качеството

0896458907

"Съвършенството е постигнато не когато няма какво да добавиш, а когато няма какво да отнемеш."

Антоан дьо Сент Екзюпери

Услуги

Орган за контрол от вида C

Орган за контрол от вида C

Kъм "МИД-Кнтрол" ООД действа акредитиран орган за контрол от вида С, със Сертификат за акредитация № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020. За повече информация разгледайте и прочетете тук.

Ел. инсталации
и монтаж

Ел. инсталации
и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изгражда силови осветителни и слаботокови електрически инсталации. Разполагаме с бригада от квалифицирани работници, които съвместно с инженерния и управленски екип, могат да изпълнят всяка задача свързана с изграждането или ремонта им. За повече информация вижте тук.

Ел. табла – изработка и монтаж

Ел. табла – изработка и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изработва, монтира и свързва всякакви ел. табла - разпределителни или табла за автоматизация по поръчка на клиента. За повече информация вижте тук.

Мълниезащита


Мълниезащита


Във връзка с изискванията на Нарвдба №4 за мълниезащита на сгради и открити пространства, "МИД-Контрол" изгражда пасивна и активна мълниезащитни инсталации. За повече подробности разгледайте тук.

Средно напрежение
20kV

Средно напрежение
20kV

Изграждане на БКТП 20 kV, кабелни линии, поддръжка и ремонт на съоръженията. За повече информация вижте тук.

Снего и
ледотопене

Снего и
ледотопене

"МИД-Контрол" доставя и монтира системи за снего и ледотопене. За повече информация разгледайте галерията от снимки и прочетете информативния текст тук.

Къде, какво, как?

За връзка с нас

Контактна информация