Ел. инсталации и монтаж


“МИД-Контрол” ООД гр. Варна изгражда силови осветителни и слаботокови електрически инсталации. Фирмата разполага с бригада от квалифицирани работници, кито съвместно с инженерния и управлвнски екип, могат да изпълнят всяка задача свързана с изграждането или ремонта както на силовите електрическите инсталации, така и на слаботоковите инсталации (Кабелна телевизия, телефонна и интернет инсталация, домофонна инсталация,пожароизвестителна инсталация). Изграждали сме електроинсталации на:

- Жилищни сгради;
- Хотели;
- Магазини;
- Прмишлени сгради и складови стопанства;
- Силозни стопанства;
- Парково и улично осветление.

“МИД-Контрол” се стреми да работи само с качественни материали, които имат всички необходими сертификати и използва само с доказали се доставчици на материали и оборудване.

 

Назад