Електрически табла – изработка и монтаж

МИД-Контрол” ООД гр. Варна изработва, монтира и свързва всякакви ел. табла- разпределителни или табла за автоматизация по поръчка на клиента.
Ел. таблата магат да бъдат изработени с апаратура по проект или нейни заместители.

Работим с доставчици на апаратура от реномирани производители:
- Shneider;
- EATON;
- ABB;
- Chint и други.

Всички материали са със сертификати за качество и отговарят на европейските стандарти.

Съгласно изискванията на наредба 16-116 на електрическите уредби и съоръжения е необходимо да се извършват текущи прегледи, профилактика и належащи ремонти.
В много жилищни и обществени сгради електрическите инсталации и разпределителните табла са физически остарели, без маркировка и макар да работят, създават предпоставки за поражение от електрически ток или пожар. В тази връзка “МИД-Контрол” ООД  извършва преглед на уредбите и назначава необходимия обхват от профилактики и ремонтни дейности.
При възможност винаги се препоръчва подмяната на остарялата апаратура и клемореди в ел. таблата, както и прозвъняване и маркировка на токовите кръгове за по-лесно обслужване.

 

Назад