Снего и ледотопене

“МИД-Контрол” ООД гр. Варна доставя и монтира системи за снего- и ледотопене.

За предотвратяване на натрупване на сняг и лед по покриви на сгради, в олуци, воронки и водосборни тръби се предвижда монтаж на нагревателни кабели и система от датчици и контролери за управление. Използвани материали: DEVI, RayHem и други.

Назад