Средно напрежение 20kV – изграждане, поддръжка, профилактика и ремонт

Изграждане на БКТП 20kV.

Във връзка с изискванията на наредба 16-116 “МИД-Контрол” извършва необходимите дейности по текущата поддръжка на електрическите съоръжения 20kV – БКТП, КРУ, Шинна система и разпределителни табла ниско напрежение в трансформаторните постове.
Извършва текущи прегледи, профилактика на съоръженията, определя необходимостта от ремонти срокове за извършването им.

Назад