За нас

 • Орган за контрол “МИД-Контрол” гр. Варна е  Акредитиран орган за контрол от вида “С”, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020.
 • Извършва измервания на електроинсталацията и мълниезащитната уредба, необходими за въвеждане в експлоатация на нови обекти. Издаване на Сертификат и протокол от контрола.
 • Измерване на физични фактори на работната среда. Осветеност на работното място, евакуационно и аварийно осветление. Контрол на вентилационни инсталации.

Oбхват на акредитацията съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020:

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V:

 • - Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
 • - Защитни прекъсвачи (Дефектно токови защити):

- Ток на задействане;
- Съпротивление на предпазен заземител;
- Допирно напрежение;
- Време за изключване;

 • Съпротивление на изолация;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

Физични фактори:

 • Шум в околна среда, еквивалентно ниво на шум;
 • Шум в помещения на обществени и жилищни сгради, ниво на шум;
 • Изкуствено осветление:

- Осветеност в работна и битова среда;
- Евакуационно и аварийно осветление;

 • Вентилационни инсталации:

- Скорост на въздушния поток;
- Дебит на въздуха.

Електроинсталации до и над 1000V
100%
Контрол на ел. съоръжения до и над 1000V
100%
Физични фактори на работната среда
100%
viber_image_2023-02-22_16-11-26-692

Документи

Декларация на управителя

Декларация

конфликт на интереси

Политика за конфликт на интереси

Публично изявление на управителя

Публично изявление

Нашият екип

инж. Николай Неделчев

Ръководител на органа за контрол

089 701 4274

инж. Илиян Манолов

Технически ръководител и заместник ръководител на органа за контрол

089 645 8907

инж. Миряна Иванова

Отговорник по качеството в органа за контрол

089 373 7854

Милен Янчев

Отговорник метрологично осигуряване

089 993 3446

"Съвършенството е постигнато не когато няма какво да добавиш, а когато няма какво да отнемеш."

Антоан дьо Сент Екзюпери

Проекти

 • „МИД-Контрол” ООД сключи административен договор с Управляващият орган на „Оперативна програма иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в размер на 50 000лв. – БФП от Европейски фонд за регионално развитие.
 • Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал и ликвидност на предприятието, за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.
 • Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места чрез създаване перспектива за развитие.
Prilojenie 1.3 Plakat (1)

Представяне

Услуги

Орган за контрол от вида C

Орган за контрол от вида C

Kъм "МИД-Кнтрол" ООД действа акредитиран орган за контрол от вида С, със Сертификат за акредитация № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020. За повече информация разгледайте и прочетете тук.

Ел. инсталации
и монтаж

Ел. инсталации
и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изгражда силови осветителни и слаботокови електрически инсталации. Разполагаме с бригада от квалифицирани работници, които съвместно с инженерния и управленски екип, могат да изпълнят всяка задача свързана с изграждането или ремонта им. За повече информация вижте тук.

Ел. табла – изработка и монтаж

Ел. табла – изработка и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изработва, монтира и свързва всякакви ел. табла - разпределителни или табла за автоматизация по поръчка на клиента. За повече информация вижте тук.

Мълниезащита


Мълниезащита


Във връзка с изискванията на Нарвдба №4 за мълниезащита на сгради и открити пространства, "МИД-Контрол" изгражда пасивна и активна мълниезащитни инсталации. За повече подробности разгледайте тук.

Средно напрежение
20kV

Средно напрежение
20kV

Изграждане на БКТП 20 kV, кабелни линии, поддръжка и ремонт на съоръженията. За повече информация вижте тук.

Снего и
ледотопене

Снего и
ледотопене

"МИД-Контрол" доставя и монтира системи за снего и ледотопене. За повече информация разгледайте галерията от снимки и прочетете информативния текст тук.

Къде, какво, как?

За връзка с нас

Контактна информация