За нас

 • Орган за контрол “МИД-Контрол” гр. Варна е  Акредитиран орган за контрол от вида “С”, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020.
 • Извършва измервания на електроинсталацията и мълниезащитната уредба, необходими за въвеждане в експлоатация на нови обекти. Издаване на Сертификат и протокол от контрола.
 • Измерване на физични фактори на работната среда. Осветеност на работното място, евакуационно и аварийно осветление. Контрол на вентилационни инсталации.

Oбхват на акредитацията съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020:

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V:

 • - Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
 • - Защитни прекъсвачи (Дефектно токови защити):

- Ток на задействане;
- Съпротивление на предпазен заземител;
- Допирно напрежение;
- Време за изключване;

 • Съпротивление на изолация;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

Физични фактори:

 • Шум в околна среда, еквивалентно ниво на шум;
 • Шум в помещения на обществени и жилищни сгради, ниво на шум;
 • Изкуствено осветление:

- Осветеност в работна и битова среда;
- Евакуационно и аварийно осветление;

 • Вентилационни инсталации:

- Скорост на въздушния поток;
- Дебит на въздуха.

Електроинсталации до и над 1000V
100%
Контрол на ел. съоръжения до и над 1000V
100%
Физични фактори на работната среда
100%
viber_image_2023-02-22_16-11-26-692

Документи

Публично изявление на управителя

Публично изявление

Нашият екип

инж. Николай Неделчев

Ръководител на органа за контрол

089 701 4274

инж. Илиян Манолов

Технически ръководител и заместник ръководител на органа за контрол

089 645 8907

инж. Миряна Иванова

Отговорник по качеството в органа за контрол

089 373 7845

Милен Янчев

Отговорник метрологично осигуряване

089 993 3446

"Съвършенството е постигнато не когато няма какво да добавиш, а когато няма какво да отнемеш."

Антоан дьо Сент Екзюпери

Проекти

 • „МИД-Контрол” ООД сключи административен договор с Управляващият орган на „Оперативна програма иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в размер на 50 000лв. – БФП от Европейски фонд за регионално развитие.
 • Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал и ликвидност на предприятието, за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.
 • Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места чрез създаване перспектива за развитие.
Prilojenie 1.3 Plakat (1)

Представяне

Услуги

Орган за контрол от вида C

Орган за контрол от вида C

Kъм "МИД-Кнтрол" ООД действа акредитиран орган за контрол от вида С, със Сертификат за акредитация № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020. За повече информация разгледайте и прочетете тук.

Ел. инсталации
и монтаж

Ел. инсталации
и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изгражда силови осветителни и слаботокови електрически инсталации. Разполагаме с бригада от квалифицирани работници, които съвместно с инженерния и управленски екип, могат да изпълнят всяка задача свързана с изграждането или ремонта им. За повече информация вижте тук.

Ел. табла – изработка и монтаж

Ел. табла – изработка и монтаж

"МИД-Контрол" ООД гр. Варна изработва, монтира и свързва всякакви ел. табла - разпределителни или табла за автоматизация по поръчка на клиента. За повече информация вижте тук.

Мълниезащита


Мълниезащита


Във връзка с изискванията на Нарвдба №4 за мълниезащита на сгради и открити пространства, "МИД-Контрол" изгражда пасивна и активна мълниезащитни инсталации. За повече подробности разгледайте тук.

Средно напрежение
20kV

Средно напрежение
20kV

Изграждане на БКТП 20 kV, кабелни линии, поддръжка и ремонт на съоръженията. За повече информация вижте тук.

Снего и
ледотопене

Снего и
ледотопене

"МИД-Контрол" доставя и монтира системи за снего и ледотопене. За повече информация разгледайте галерията от снимки и прочетете информативния текст тук.

Къде, какво, как?

За връзка с нас

Контактна информация